Fråga Anders

Du får göra rutavdrag på 75 000 kronor per år medan rotavdraget är max 50 000 kronor per person och år. Det sammanlagda rot- och rutavdraget för privatpersoner är max 75 000 kronor per år. Du kan få skattereduktion för arbetskostnad vid reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster (rut). Avdraget kan vara högst 30 procent av arbetskostnaden för rotarbete och 50 procent för rutarbete.

Det går att få ROT-avdrag även av föräldrars bostad under förutsättning att den som söker avdraget antingen bor i huset eller delvis äger det. En utförligare genomgång av ROT-avdraget kan du läsa hos skatteverket.

ROTAVDRAGET

Det har aldrig hänt men om olyckan är framme så har vi en komplett entreprenadförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar Västernorrland. Det innebär att ingen tillägsförsäkring behövs.

Vi kan tillhandahålla ställning, men du kan inte sätt upp den själv. Våra anställda går löpande på utbildning runt ställningsmontage och det finns regiorösa bestämmelser som måste följas. För allas säkerhet.

I en dialog med oss kan vi alltid hänvisa till tidigare genomförda jobb, där vi vet att kunden ifråga inte har något emot att bli kontaktad.

Vi jobbar alltid med arbetsbeskrivning/avtal som reglerar vad vi kommit överens om. Tydlighet runt uppdraget är en trygghet både för oss och våra kunder.

För att ni ska få garanterad hjälp exakt den tid ni önskar, så rekommenderar jag att ni hör av er ca 3-6 månader innan ni planerar projektstarten, beroende på om bygglov behövs eller ej.
Tidplanen varierar så klart kraftigt beroende på vilken typ av uppdrag det är och omfattningen.Men tex en större tillbyggnad med planering, underlag och bygglov, kan ta upp till 6 månader. Sen kan det ta ytterligare 3 månader innan det går att påbörja projektet och ytterligare 3 månader att genomföra det. Det är inte helt ovanligt med 12 månader från start till mål vid lite större byggen. SÅ mitt råd är att vara ute i god tid om man vill önskar vara klar ett specifikt datum.

Vi garanterar att alltid göra vårt yttersta för att göra våra kunder nöjda. I övrigt tar vi det ansvar och följer de lagar och regler som gäller för privatperson när byggprojekt upphandlas. Dessa lagar regleras i konsumenttjänstlagen. Här står att vi bl.a. är skyldiga att åtgärda fel som bedöms som bristande fackmässighet.
Det finns två huvudtyper av projekt som regleras i lagen,ROT-entreprenader (renovering och ombyggnad) samt Småhusentreprenader (uppförande av ny byggnad eller tillbyggnad).

Förutom detta tecknar vi alltid avtal med våra kunder. Det ersätter inte konsumenttjänstlagen utan utgör ett komplement. Konsumenttjänstlagen är i huvudsak tvingande och innebär bl.a. att vi:

– inte får ge en privatperson sämre avtalsvillkor än vad som står i lagen
– inte får överskrida avtalat pris med mer än 15%, för mark- och rivningsarbeten gäller max 25% om man använder ABS 09 eller ROT 09
– för ROT-entreprenader är ansvarig för fel som uppkommer på tjänsten och som reklamerats av privatpersonen inom tre år efter att uppdraget avslutats för ROT-projekt
– för ROT-entreprenader är ansvarig i 10 år för arbete på mark, byggnader, andra fasta anläggningar på mark och i vatten eller på andra fasta saker samt även i vissa andra fall om han har handlat grovt vårdslöst
– för Småhusentreprenader ansvarar för fel som visar sig inom två år efter att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning, eller om slutbesiktning inte gjorts, inom två år efter att arbetena avslutats, samtliga fel måste reklameras inom tio år från godkänd slutbesiktning

Vi gör alltid en slutbesiktning tillsammans med kunden. Vi har aldrig stött på det tidigare, men för oss är det inga problem om kunden vill ha med en extern besiktningsman, som de själva kontaktar i så fall.

Om- och tillbyggnad kräver normalt bygglov och även andra utvändiga byggåtgärder. Bygge av ett staket eller en mur kan också kräva bygglov. Din kommun kan svara på om det krävs bygglov eller inte för den åtgärd du planerar. Vi kan också vara behjälplig vid bygglovsansökningar.

Skräp och byggavfall kan köras bort av kunden själv om man vill det. Annars hjälper vi till med det. Det är som man själv önskar.

STÄLL EN FRÅGA

Hjälp oss hjälpa våra kunder genom att skicka in en fråga som ni anser vara vanligt förekommande och som hade varit bra om den var med i listan ovan.
Tack på förhand!