Höjt rotavdrag 2024

Höjt ROT-avdrag under 2024

Skattereduktion för HUS-arbeten, även känd som ROT- och RUT-avdrag, utgör en betydande del av det svenska skattesystemet. ROT-avdraget fokuserar på arbeten relaterade till hus medan RUT-avdraget täcker andra hushållsnära tjänster.

Enligt de tidigare bestämmelserna (före den 1 juli 2024) innebar ROT-avdraget en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden, inklusive moms, med en övre gräns på 50 000 kr per individ och beskattningsår. För RUT-tjänster gällde en högre takgräns på 75 000 kr. Dessutom tillämpades ett gemensamt tak på 75 000 kr för både ROT- och RUT-arbeten.

För att stödja sysselsättningen inom byggsektorn aviserar regeringen nu en tillfällig höjning av ROT-avdragets tak från 50 000 kr till 75 000 kr per person under 2024. Det föreslogs också att separata tak införs för ROT- och RUT-avdraget, vilket innebär att taket för både ROT- och RUT-tjänster ökar till 75 000 kr var för sig, utan ett gemensamt maxtak. Förslaget är nu verklighet efter den 1 juli 2024 vilket betyder en sammanlagd skattereduktion på upp till 150 000 kr för HUS-arbeten, fördelat på både ROT- och RUT-tjänster.

De nya reglerna träder alltså i kraft den 1 juli 2024!

Det tillfälligt höjda taket kommer att gälla för hela 2024, men fram till den 30 juni 2024 är det en begränsning på högst 50 000 kr för ROT-avdrag och högst 75 000 kr sammanlagt för både ROT- och RUT-avdrag.