Utbyggnad

Här har vi gjort både en om- och tillbyggnad.
Stomresning,samt nytt takställ, ny panel och även nya fönster på stugan.