Utbyggnad

Istället för att flytta, bygg ut!
Har man blivit trångbodd eller bara behöver mer utrymme är en utbyggnad av befintligt hus en bra lösning.