Trivselhus

Se de olika momenten i bygget.
Se bildspelet som visar bygget av ett trivselhus! Allt från grunden till montage av de färdiga väggblocken.