Takbyte och fasadrenovering

Nytt takbyte i centrala Själevad – nytt spontat rote, underlagspapp, strö & bärläkt samt nytt ytskikt med S:t Eriks betongpannor. Även ny fasad och anslutningsplåtar till takkupan som isolerades i samband med takbytet.