Lösvirkeshus

Se hur ett hus bli till, helt byggt från lösvirke, från start till mål.