ROT och RUT

Sedan den 1 januari 2021 har avdragsmöjligheterna för ROT och RUT tillsammans utökats till 75000 kr per person och år. Max för ROT är dock 50000 kr per person och år.

För ROT gäller avdrag om 30 % av arbetskostnaden och för RUT gäller 50 % av arbetskostnaden.

Exempel på tjänster för ROT är reparation av fastighet, underhåll av fastighet, ombyggnad och tillbyggnad av fastighet. RUT kan vara exempelvis trädgårdsarbeten eller snöskottning.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.