Första hjälpen

Som i många andra branscher finns risker i arbetet vilket gör att vi vill förse våra anställda med kunskap som ger extra trygghet om olyckan skulle vara framme. Självklart kommer utbildningen att vara ett återkommande inslag i vårt företag och våra anställdas kompetensutveckling.